Mrówczyński, M. (2021). Zasadnicze cechy nowego modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Studia Iuridica Toruniensia, 26, 293–318. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.014