Krasuń, A. (2020). Ciężar dowodu w sporach ze stosunku pracy – wybrane zagadnienia. Studia Iuridica Toruniensia, 26, 191–210. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.009