Dudziec-Rzeszowska, W. (2021). Prawo odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Studia Iuridica Toruniensia, 26, 125–146. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.006