Brzezińska-Rawa, A., & Sylwestrzak, D. (2021). Administratywizacja prawa karnego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Studia Iuridica Toruniensia, 26, 85–106. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.004