Drobot, J. (2020). Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16. Studia Iuridica Toruniensia, 25, 205–220. https://doi.org/10.12775/SIT.2019.026