Bączyk, M. (2020). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18. Studia Iuridica Toruniensia, 24, 317–328. https://doi.org/10.12775/SIT.2019.015