Wróbel, A. (2013). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. III KK 23/05. Studia Iuridica Toruniensia, 12, 265–272. https://doi.org/10.12775/SIT.2013.013