Filipiak, Z. (2013). Recenzja książki dr Anny Klimaszewskiej: Code de commerce – Francuski kodeks handlowy z 1807 r., wyd. Arche s.c., Gdańsk 2011. Studia Iuridica Toruniensia, 12, 255–264. https://doi.org/10.12775/SIT.2013.012