Liskowski, M. (2019). Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Studia Iuridica Toruniensia, 22, 169–188. https://doi.org/10.12775/SIT.2018.009