Zalewski, M. A. (2009). Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego. Studia Iuridica Toruniensia, 5, 42–61. https://doi.org/10.12775/SIT.2009.003