Pniewska, M. (2010). Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim. Studia Iuridica Toruniensia, 6, 182–206. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.008