Kiedrowicz-Wywiał, A. (2010). Oszustwo komputerowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym. Studia Iuridica Toruniensia, 6, 63–80. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.003