Skelnik, J. M. (2010). Organizacja i właściwość wojskowych sądow admiralskich i marynarskich w latach 1920–1939. Studia Iuridica Toruniensia, 7, 129–147. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.016