Bień-Kacała, A. (2010). Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.). Studia Iuridica Toruniensia, 7, 90–104. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.014