Dąbrowski, P. (2010). Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku. Studia Iuridica Toruniensia, 7, 66–89. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.013