Kowalewski, E. (2010). Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń. Studia Iuridica Toruniensia, 7, 5–23. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.010