Organiściak, W. (2012). Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmujących w Rzeczypospolitej szlacheckiej (wybrane zagadnienia). Studia Iuridica Toruniensia, 10, 202–220. https://doi.org/10.12775/SIT.2012.010