Peno, M. (2017). Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie. Studia Iuridica Toruniensia, 20, 227–248. https://doi.org/10.12775/SIT.2017.012