Orzechowska, A., & Orzechowski, T. (2017). Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym. Studia Iuridica Toruniensia, 19, 257–272. https://doi.org/10.12775/SIT.2016.025