(1)
Nowicki, P. Michał Kania, Umowa O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Studium Administracyjno-Prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, Ss. 398. SIT 2014, 14, 431-436.