(1)
Szmyt, A. Uregulowania Konstytucji Krajowej W Perspektywie Integracji Europejskiej Oraz Kierunki niezbędnych uzupełnień. SIT 2014, 14, 361-376.