(1)
Rokicka, K. Przepisy I Normy otwierające porządek Prawny Na Prawo międzynarodowe I Procesy Integracyjne W Republice Federalnej Niemiec. SIT 2014, 14, 297-316.