(1)
Sobczyk, M. Rzymskie Korzenie współczesnych Zasad Techniki Prawodawczej. SIT 2008, 4, 151-158.