(1)
Rutkowska, B. Rola Klauzul Generalnych Przy Rozstrzyganiu sporów O Roszczenia Przedstawicieli pracowników. SIT 2008, 4, 141-150.