(1)
Falkowska, A. M. Szwajcarski Kodeks zobowiązań W Pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej W Okresie Dwudziestolecia międzywojennego. SIT 2008, 4, 57-68.