(1)
Brzeziński, B. Kilka Refleksji O związkach Oraz Instytucjach Prawa Cywilnego Z Prawem Podatkowym. SIT 2008, 4, 43-56.