(1)
Bień-Kacała, A. Zasada Dyskontynucaji Prac Parlamentu. Wybrane Problemy. SIT 2008, 4, 33-42.