(1)
Białocerkiewicz, J. "Security Wall" Na Okupowanych Terenach palestyńskich. Kilka Uwag Na Tle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. SIT 2008, 4, 7-32.