(1)
Szabłowska, M. Ochrona dóbr Osobistych Pracownika Z Perspektywy Europeizacji Polskiego Prawa Pracy. SIT 2006, 3, 179-200.