(1)
Leciak, M. Szczególne Sposoby postępowania Z Dokumentami zawierającymi Tajemnicę państwową Wydanymi Lub Znalezionymi W Toku Zatrzymania Lub Przeszukania. SIT 2006, 3, 125-140.