(1)
Bunikowski, D. Przepadek korzyści Z przestępstwa - ujęcie Kryminologiczne I Historycznoprawne. SIT 2006, 3, 21-42.