(1)
Olesińska, A. Stwierdzenie wygaśnięcia Decyzji Podatkowej, która stała Się Bezprzedmiotowa. SIT 2021, 29, 257-277.