(1)
Napiórkowska, A. Urlop macierzyński a Praca Zarobkowa. SIT 2021, 29, 237-255.