(1)
Tykwińska-Rutkowska, D. Prawo Do Aborcji W Polsce W świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 22 Października 2020 R. SIT 2021, 29, 419-440.