(1)
Suliński, G. Wyłączenie Lub Ograniczenie wstąpienia Spadkobiercy wspólnika Do spółki Z o.O. – Zagadnienia Wybrane. SIT 2021, 29, 369-384.