(1)
Romaniuk, P. Wybrane Prawnoadministracyjne Aspekty Realizacji Zasady jawnoĊ›ci W Sferze Funkcjonowania Administracji Publicznej. SIT 2021, 29, 351-368.