(1)
Zgoliński, I. Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 26 września 2019 r., Sygn. II AKa 292/19. SIT 2021, 29, 555-566.