(1)
Lewandowski, P. Glosa Do Wyroku Sądu Okręgowego W Słupsku Z Dnia 20 Października 2020 r., Sygn. V U 198/19 (niepublikowany). SIT 2021, 29, 543-554.