(1)
Chrabkowski, M. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Marca 2019 r., Sygn. I OSK 1429/17. SIT 2021, 29, 513-526.