(1)
Guss, A. Lista Skarbów Dziedzictwa – Niepotrzebna Forma Ochrony zabytków?. SIT 2021, 29, 53-72.