(1)
Rutkowska, B. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 21 Lutego 2019 r., I PK 243/17. SIT 2021, 28, 371-382.