(1)
Kabza, E. Problem Zmiany Nazwiska Pasierba W świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego I opiekuńczego. SIT 2021, 28, 83-98.