(1)
Łazarewicz, S. Przesłanki I Kryteria Miarkowania Kary Umownej. SIT 2022, 30, 295-312.