(1)
Mrówczyński, M. Zasadnicze Cechy Nowego Modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego Osobą Fizyczną nieprowadzącą działalności Gospodarczej. SIT 2021, 26, 293-318.