(1)
Krasuń, A. Ciężar Dowodu W Sporach Ze Stosunku Pracy – Wybrane Zagadnienia. SIT 2020, 26, 191-210.