(1)
Dąbrowski, D. Wybrane Zagadnienia odpowiedzialności Operatora Pocztowego Za Niewykonanie Lub nienależyte Wykonanie Krajowej usługi Pocztowej polegającej Na Przewozie przesyłek Na Tle odpowiedzialności Przewoźnika. SIT 2021, 26, 107-124.