(1)
Drobot, J. Wygaśnięcie Stosunku Pracy Z Przyczyny nieujętej W Przepisach Prawa – Glosa Do uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 1 Lutego 2017 r., III PZP 11/16. SIT 2020, 25, 205-220.