(1)
Bączyk, M. Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 24 Maja 2018 r., VII AGa 307/18. SIT 2020, 24, 317-328.