(1)
Wróbel, A. Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Kwietnia 2005 r., Sygn. III KK 23/05. SIT 2013, 12, 265-272.