(1)
Filipiak, Z. Recenzja książki Dr Anny Klimaszewskiej: Code De Commerce – Francuski Kodeks Handlowy Z 1807 r., Wyd. Arche s.C., Gdańsk 2011. SIT 2013, 12, 255-264.